<div align="center"> <h1>Polskie Radio Szara Komorka</h1> <h3>radio w ottawie</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://ca.geocities.com/szarakom@rogers.com/" rel="nofollow">http://ca.geocities.com/szarakom@rogers.com/</a></p> </div>